Polityka prywatności

 1. Szanujemy Twoją prywatność! Nasz serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów i czasopism (poradników, newsletterów).
 2. W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
 3. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism (poradników, newsletterów, biuletynów) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy subskrybentów. Adres e-mail jest niezbędny do wysyłania czytelnikowi kolejnych numerów biuletynów. Imię pozwala zwracać się bezpośrednio do czytelnika.
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, czasopism (poradników, newsletterów), usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
 5. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z maili).
 6. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w czasopismach (poradnikach, newsletterach) nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady udostępniane przez serwis powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
 7. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Dokonanie zamówienia w sklepie internetowym sklep.YMAA.pl lub rejestracji klienta wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy (klienta), w zakresie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji/ adres zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu administratorowi sklepu – YMART z siedzibą ul. Podgórska 18, 32-031 Mogilany, który będzie ich administratorem.
 9. Podanie danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez administratora poprzez ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie w celu realizacji zamówienia oraz usuwanie.
 10. Informujemy, że Twoje podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia.
 11. Informujemy, że masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. Twoje dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówienia jednak nie dłużej niż okres 60 miesięcy.
 12. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: sklep@ymaa.pl
 13. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).
 14. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Shopping Cart